Maailma on kotimarkki­namme

Juuremme ulottuvat 70-luvulle. Toiminta on alkanut korjauspajasta, kehittynyt hydrauliikkasylinteri­valmistukseksi ja viimeisen vuosikymmen aikana olemme uudistuneet ja keskittyneet kansainvälisten asiakkaiden palvelevaksi koneistuskumppaniksi.

Viime vuodet ovat olleet yrityksellemme vahvan kasvun ja kehityksen aikaa. Historia on osoittanut, että olemme uudistuva kumppani asiakkaillemme: Korjauspaja-sylinterit-koneistus. Olemme olleet aktiivisia seuraamaan asiakkaiden trendejä ja mukauttamaan toimintaamme uudistuville asiakastarpeille.

Esimerkiksi 2015 olimme mukana merkittävässä asiakkaan ulkoistuksessa, jossa siirrettiin tuotantoa ulkomailta Suomeen ja hoidimme osuutemme ostamalla tuotantolaitteet ja siirtämällä ne käyttöömme muutamassa kuukaudessa.

Asiakkaamme ovat johtavia kansainvälisiä kone- ja laitevalmistajia. Suoran viennin osuus liikevaihdostamme on noin 40% ja se kohdistuu Eurooppaan ja Aasiaan.

Tällä hetkellä teemme töitä 38 ammattilaisen voimin ja teemme 8,3 miljoonan euron liikevaihtoa. Kilpailukykymme ja vuosikymmenien menestys perustuu henkilökunnan osaamiseen ja sitoutumiseen. Henkilöstömme tuntee asiakkaidemme vaatimukset ja ovat sitoutuneita toteuttamaan niitä.

Erikoisvalmistussolu ja Fanuc-robotti toiminnassa.
Erikoisvalmistussolu ja Fanuc-robotti toiminnassa.

Yrityksemme toimintapolitiikka

Noudatamme toiminnassamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, voimassa olevia säädöksiä ja Salon Konepajan arvoja:

Salon Konepajan arvot ovat asiakastyytyväisyys, kannattavuus, arvostus ja jatkuva kehittyminen.

Toimitamme asiakkaillemme asetettujen vaatimusten mukaisia tuotteita sovittuna toimitusaikana. Seuraamme toimintojamme ja toimittajiamme tämän varmistamiseksi.
Toimintamme kulmakiviä ovat avoin kommunikaatio, luottamus ja joustavuus asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa.
Annetut asiakaslupaukset edellyttävät arvojemme mukaisesti meiltä jokaiselta uudistumishalua ja vastuullisuutta. Parannamme jatkuvasti toimintojamme niin, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja halukkaita jatkuvaan, molemmille kannattavaan liiketoimintaan.

Välitämme ympäristöstä, meille on tärkeää huomioida toiminnassamme ympäristövaikutukset, edistää kierrätystä ja jätteiden vähentämistä sekä parantaa energiatehokkuutta.

Päämäärämme on, että yrityksen tiloissa ei tapahdu yhtäkään tapaturmaa.
Huolehdimme henkilöstömme ja sidosryhmiemme turvallisuudesta rohkaisemalla henkilöstöämme antamaan palautetta mahdollisista puutteista ja kehittämistarpeista. Vähennämme havaittuja riskejä jatkuvasti ja koulutamme henkilöstöämme.
Parannamme hyvinvointia ja ehkäisemme työperäisiä sairastumisia tiiviillä avoimella yhteistyöllä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Jokainen meistä on vastuussa työnsä laadusta, yhteisestä turvallisuudesta ja ympäristöstä.

Simo Halonen
Toimitusjohtaja
Salon Konepaja Oy