Yrityksemme toimintapolitiikka

Noudatamme toiminnassamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, voimassa olevia säädöksiä ja Salon Konepajan arvoja:

Salon Konepajan arvot ovat asiakastyytyväisyys, kannattavuus, arvostus ja jatkuva kehittyminen.

Toimitamme asiakkaillemme asetettujen vaatimusten mukaisia tuotteita sovittuna toimitusaikana. Seuraamme toimintojamme ja toimittajiamme tämän varmistamiseksi.
Toimintamme kulmakiviä ovat avoin kommunikaatio, luottamus ja joustavuus asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa.
Annetut asiakaslupaukset edellyttävät arvojemme mukaisesti meiltä jokaiselta uudistumishalua ja vastuullisuutta. Parannamme jatkuvasti toimintojamme niin, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja halukkaita jatkuvaan, molemmille kannattavaan liiketoimintaan.

Välitämme ympäristöstä, meille on tärkeää huomioida toiminnassamme ympäristövaikutukset, edistää kierrätystä ja jätteiden vähentämistä sekä parantaa energiatehokkuutta.

Päämäärämme on, että yrityksen tiloissa ei tapahdu yhtäkään tapaturmaa.
Huolehdimme henkilöstömme ja sidosryhmiemme turvallisuudesta rohkaisemalla henkilöstöämme antamaan palautetta mahdollisista puutteista ja kehittämistarpeista. Vähennämme havaittuja riskejä jatkuvasti ja koulutamme henkilöstöämme.
Parannamme hyvinvointia ja ehkäisemme työperäisiä sairastumisia tiiviillä avoimella yhteistyöllä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Jokainen meistä on vastuussa työnsä laadusta, yhteisestä turvallisuudesta ja ympäristöstä.

Simo Halonen
Toimitusjohtaja
Salon Konepaja Oy