Hyvää joulua ja työntäyteistä vuotta 2024!

Joulukuva, tonttu sorvin pakassa

Salon Konepaja kiittää vuodesta 2023 ja toivottaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille hyvää joulua ja työntäyteistä vuotta 2024. Kuluva vuosi on ollut monivivahteinen, alkuvuoden ollessa reipasta kasvun aikaa ja vuoden loppupuoliskolla olemme saaneet kokea maailmanmyllerryksien heijastumisen toimitusketjuihin. Voidaankin sanoa tilauskantojen lyhentyneen ja normalisoituneen aiemmasta. Kykenemme nyt vastaamaan hyvin kaikkiin asiakastarpeisiin, myös nopeampiin.

Saamme taputtaa itseämme selälle. Syksyllä tekemämme asiakastyytyväisyyskyselyssä jopa 95 % vastaajista antoi meille arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Vastaajat arvioivat mm. meidän antamien lupausten pitämisen, käyttämämme teknologian ja henkilöstön ammattitaidon olevan verrokkeja merkittävästi parempaa tai parempaa. Mieltäylentävää on lukea annettuja avoimia palautteita kuten: ”Yrityksen vahvuus on hyvä henkilökunta kautta linjan. Pajan lattialta johtoon asti kaikkien tapaamieni henkilöiden kanssa on pystynyt keskustelemaan avoimesti ja rakentavasti. Suhtautuminen on ystävällistä ja asenne on kohdallaan.” ja ”Salon Konepaja on luotettava yhteistyökumppani!”. Kyselystä poiki meille luontevasti myös kehityskohteita, kuten tavoite saada loputkin 5 % pitämään meitä erittäin hyvänä toimittajana. Myös toimitusaikaan ja toimitusvarmuuteen tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomioita ja uskomme jo alkaneen myönteisen kehityksen näin jatkuvan.

Meillä Konepajalla turvallisuus on aina ensin. Osoituksena tästä suoritimme työturvallisuuskortin koko henkilöstön voimin. Oman henkilöstön turvallisuuden lisäksi kannamme huolta ja vastuuta tiloissamme toimivien palveluntuottajien turvallisuudesta. Tätä silmällä pitäen toteutimme tiloissamme työskenteleviltä yrityksiltä turvallisuuskyselyn. Kyselyllä selvitimme miten hyvin kumppanit ovat tietoisia turvallisuusasioista meillä työskennellessään ja ovatko he havainneet mahdollisia puutteita. Vastausten perusteella kumppanit (n=12) eivät olleet joutuneet meillä vaaratilanteisiin ja he tunsivat olonsa turvalliseksi työskennellessään meillä. Kyselystä saimme myös hyvää ja rakentavaa palautetta toimintamme kehittämiseksi, mm. turvallisuusohjeidemme selkeyteen liittyen ja kehitystarpeita ohjeistukseen miten toimia hätätilanteessa. Kiitos kaikille vastanneille.

Olemme mukana Hyvä Joulumieli -keräyksessä. Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Lue lisää: https://hyvajoulumieli.fi/

Salon Konepaja Oy