Laatu, ympäristö ja työsuojelu

Laatu

Tuotteiden ja toimintojen laatu, joustava ja asiantunteva palvelu sekä oikea-aikaiset toimitukset ovat oleellinen osa toimintaamme.

Valmistamiimme tuotteisiin liittyvät tiukat vaatimukset. Erikoismateriaalien hankinta on tarkkaa työtä, varmistamme huippulaatuiset raaka-aineet toimimalla luottamuksemme ansainneiden raaka-ainetoimittajien kanssa. Asiakkaan pyynnöstä tuotteet pystytään yksilöimään ja jäljittämään materiaaleista alkaen. Toimitamme tuotteet tarvittaessa luokiteltuna.

Valmistusprosessin tehokkaalla ohjauksella ja hallinnalla varmistamme valmistettavien kappaleiden tarkat toleranssit. Seuraamme tuotteiden laatua jatkuvilla mittauksilla tuotantoketjun aikana, laadun varmistuksessa käytämme myös 3D-mittakonetta.

ISO9001-sertifikaatti-SKP

Mittaamme jatkuvasti onnistumistamme ja reagoimme epäkohtiin nopeasti jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Koulutamme työntekijöitämme, jotta laadukkaat tuotteet valmistuvat mahdollisimman tehokkaasti ja monitaitoisuudella varmistamme kapasiteettimme joustavuuden sekä luotettavat toimitusajat.

Seuraamme tarkkaan toimitusten oikea-aikaisuutta, asiakaspalautteita, sisäisiä toimintoja ja toimittajia. Mahdolliset puutteet käsittelemme järjestelmällisesti yhdessä tulevien tapausten ehkäisemiseksi.

Laatujärjestelmämme on ISO 9001 -sertifioitu.

Ympäristö

Kartoitamme ympäristövaikutuksiamme, asetamme ympäristötavoitteita ja seuraamme tavoitteiden saavuttamista jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Tavoitteitamme ovat energian säästäminen, kierrätyksen lisääminen, haitallisten ympäristöpäästöjen minimointi ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen.

Noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia. Olemme Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen.

Toimintaamme ohjaa ISO 14001 -standardi.

Työsuojelu

OHSAS18001-sertifikaatti-SKP

Noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia ja ehkäisemme mahdollisia tapaturmia esimerkiksi säännöllisillä työsuojelukartoituksilla. Jokainen työntekijämme on velvollinen raportoimaan havaitsemansa puutteet työnjohdolle. Opastamme työntekijöitämme turvallisten työtapojen käytössä ja koulutamme henkilökuntaamme muun muassa ensiaputilanteiden varalle.

Seuraamme jatkuvasti työssä sattuneiden tapaturmien suhdetta tehtyihin työtunteihin, tapaturmapoissaolo- ja sairastavuusprosenttia. Sairaspoissaolomme ovat olleet jo vuosia alle alan keskiarvon.

Työturvallisuusjärjestelmämme on OHSAS 18001 -sertifioitu.